Vilka krav för amortering på bolån gäller 2023?

krav amortering bolån i Sverige 2023

Vad gäller för just min amortering?

Vilka krav för amortering på bolån som gäller just dig beror på flera faktorer. Bland annat hur mycket du faktiskt får låna till ditt bolån. Men låt oss först konkretisera vad amortering faktiskt är för något. Amortering kan kort och gott beskrivas som en slags återbetalning av ett lån till en långivare. I detta fall ett bostadslån som du signerat via banken eller annan långivare. Genom att amortera på ett lån reducerar du skulden till långivaren och förbättrar hela ditt hushålls ekonomi månad efter månad. Just på grund av detta kan amortering av bolån ses som en typ av besparing, eftersom en del av köpeskillingen som betalas till banken när huset säljs är mycket mindre än vad den skulle ha varit utan amortering.

Vad ska jag tänka på när det gäller återbetalningskrav?

Hur mycket du skall betala tillbaka i månaden beror på generella räntesatser och vid stunden gällande villkor för amortering. Återbetalningskravet innebär kort och gott att om ditt lön är större än hälften av bostadens marknadsvärde måste lånet återbetalas enligt lag. Belåningsgraden är lånets storlek i förhållande till bostadens marknadsvärde. Du bör även tänka på huruvida det är rak amortering eller annuitetslån som gäller i din situation.

Vad är anledning till att krav på amortering av bolån finns?

Låntagarna har under flera år haft en skyldighet att amortera av sina lån. Men varför finns detta kravet egentligen? Detta krav trädde i kraft av bland annat två anledningar. Delvis i syfte att reducera skuldsättning hos privata individer. Men också för att strypa åt den mycket volatila prissättning som ägde rum på bostadsmarknaden i Sverige. Blir man beviljad ett bolån trots att man egentligen inte har råd att betala tillbaka det så uppstår en farlig och riskfylld situation. Så det så kallade amorteringskravet säkerställer att de privata individer som egentligen kanske inte har kapitalförmågan att ta ett lån inte heller får möjlighet att göra det.

Borde jag gilla läget när det kommer till amortering?

Men bör jag som konsument ha en positiv inställning till amortering? Det beror på hur man ser på det, men i korta drag är svaret ja. Därför att när du tar ett lån för att investera i t.ex. en lägenhet eller en villa så har ju den god potential faktiskt öka i värde under tidens gång. Varje gång du gör en återbetalning på lånet, det vill säga amorterar, så låser du fast kapital som sedan kan nyttjas vid en framtida eventuell försäljning av din villa eller lägenhet.