Borgensman vid bolån

borgensman bolån

Skuld är för bolånet, vad skallen är för Hamlet. Borgensman vid bolån är livlinan för den som inte klarar av att betala sin skuld. Som borgensman ikläder du dig ansvaret om den som ingått bolån inte kan. Så som Shakespeare melankoliskt filosoferar är är livet varken lätt eller förutsägbart. Ekonomiska förutsättningar kan svänga lika snabbt som den dramaturgiska kurvan i en pjäs, därför väljer många att ha en borgensman vid bolån som säkerhet.

borgensman bolån

Att vara eller inte vara – Borgensman för bolån?

Jag duckar den stora frågan om det innebär att vara en människa och ställer mig istället frågan om vad det innebär att vara en borgensman. Som vi hör på namnet går den som är borgensman i borgen för dig som vill ta ett bostadslån. Du som tar på dig uppdraget kan vara både juridisk person och privatperson, det viktigaste är att du har utrymme i din egna ekonomi att kunna stå för lånet. En borgensman förbinder sig därmed också till att betala amorteringar, räntor och andra kostnader om kredittagaren själv inte skulle klara av att betala. På så sätt gör lån med borgensman det möjligt för dig med svag ekonomi att ansöka om bolån. Även den som har en stabil ekonomi kan vara i behov av borgensman, speciellt om du dragit på dig en betalningsanmärkning. Här kan du läsa mer om hur du gör för att ansöka om bolån med betalningsanmärkningar. 

Att vara eller inte vara – Låntagare?

Även om bolån sällan gäller liv och död, kan det drabba dem som inte kan betala av sin skuld mycket hårt. Att ansöka om bolån kräver att du som låntagare uppfyller de krav som ställs på din ekonomiska situation och stabilitet. 

Vid ansökan om bolån kontrollerar banken din inkomst och ekonomiska stabilitet, ofta med krav på fast anställning. De tittar även på betalningsanmärkningar, tidigare skulder och omkostnader samt att du är folkbokförd i Sverige. 

Banken vill helt enkelt säkerställa att de har goda skäl att tro att du kan betala av din skuld. Ett bolån är din biljett ut i bostadsmarknaden och innebär på många sätt förmågan att själv vara skaparen till det liv man vill leva. 

Många känner en stor oro inför att deras ansökan inte ska beviljas. Därför är det viktigt att du som låntagare tar makten i händerna och jämför banker och långivare. Många ser bankens godkännande som en försäkran på att de kommer kunna betala av skulden, en falsk försäkran då det inte går att förutse vilka hinder du kan komma att stöta på i livet. 

Rädslan inför det okända, är ofta en skugga som hänger över oss men precis som Shakespeare konstaterar kan det ibland även vara vår vän. Rädslan att inte kunna betala av ditt bolån, är första steget i att hitta ett bättre bolån för dig. 

Att vara eller inte vara – ensamt ansvarig för skulden?

En borgensman ser till att dina motgångar inte blir din undergång. Det gör det möjligt för fler att ta bolån. Precis som shakespeare håller dödskalle i skyn behöver vi alla se rädslan i vitögat och inte välja bort, utan välja bättre. Bättre Bolån hjälper dig med dem stora frågorna.